+381 64 1606742 deryaconsulting@gmail.com
Usluge

Prevodilačke usluge:

Pružamo kompletnu uslugu prevođenja na sve svetske jezike. Simultano i konsekutivno prevođenje, lektura, usmeni i pismeni prevodi sa i bez overe sudskog tumača.

Pravne usluge:

Pripremanje dokumentacije i registracija privrednih subjekata kod nadležnih državnih organa; sastavljanje opštih akata privrednih društava i ugovora.

Usluge poslovnog konsaltinga:

Stručno savetovanje u vezi sa rešavanjem određenog poslovnog problema sa ciljem poboljšanja poslovnog učinka.

– Finansijsko savetovanje

– Analiza tržišta

 

 

Powered By WordPress