Hizmetlerimiz

YEMİNLİ TERCÜMANIN HIZMETLERİ

 • Şirket ana sözleşmesinin hazırlanmasından sonra yetkili Sırbistan Mahkemesi nezdinde yeminli tercüman tarafından tasdiklenmesi.
 • İş/  faaliyet Sicil Bürosu nezdinde tüm gerekli belgelerin hazırlanması, sunulması ve toplanması.
 • Şirket mührünün yapılması ile ilgili eylemlerin yürütülmesi.
 • İş ve konut alanı (emlak acentaları ile kontakt)
 • Nakliye ve muhasebe kuruluşları ile toplantı düzenlenmesi
 • Yabancı Polisten ikamet ve iş vizesini almak için belgelerin hazırlanması, sunulması ve toplanması.
 • Tercümanlar  ve yeminli tercümanın sağlanması (mahkemede, şirket kuruluşunda, forumlarda, fuarlarda…)
  • Rent-a car hizmetilerinin sağlanması.
  • Vergi dairesinde gerekli işlemlerin yürütülmesi.
  • Şirketin geçici ve daimi banka cari hesaplarının açılması
  • Şirketin tescili için yapilan başvuru süresi tahmini olarak 20 iş günüdür. Fazla dusunmeyin, hemen harekete gecin..

YAZILI tercümeler

 • Nüfus cüzdanı tercümesi
 • Diploma tercümesi
 • Transkript (not dökümü) tercümesi
 • Sürücü belgesi (ehliyet) tercümesi
 • Pasaport ve vize tercümesi
 • Evlenme cüzdanı tercümesi
 • Tıbbi rapor tercümesi
 • Sözleşmeler

SÖZLÜ tercüme

 • Türekçe mahkeme tercümeleri
 • Iş toplantıları için tercümeler

Avukat hizmetleri

Birçok alanda müşterilerimize aşağıdaki hizmetleri sunuyoruz:

 • Hukuki belgelerin hazırlanması,
 • Her alanda sözleşmelerin hazırlanması, özleşmelerin tanzim ve tadil edilmesi, nihai hale getirilmesi, müzakere edilmesi ve yönetilmesi aşamalarında hukuki hizmet verilmesi,
 • Ticaret hukuku alanında genel danışmanlık,
 • Şirket Genel Kurul ve Şubelerinin Kuruluş İşlemleri, Şirketlerin sürdürdüğü faaliyetleri sırasında yapılacak değişikliklerin (Şirket’in ünvanının değiştirilmesi, ikamet değişikliği , ana sermayenin arttırılması veya azaltılması, şirket’in sürdürdüğü faaliyetlerin değiştirilmesi) hukuki prosedürlerinin yapılması ve tescil işlemlerinde hukuki danişmanlik,
 • Ticari temsilcilik kaydı,
 • Sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, özleşmeyi feshetme ve/veya sözleşmenin uygulanmaması ya da gecikmesi dolayısıyla uğranılan zararın tazminine ilişkin hukuki konularda danışmanlık verilmesi
 • Yerel ve/veya yabanci para birimi uyuşmazliklarindan doğan taleplerin çözümü hususunda danışmanlık
 • iş hukuku uyuşmazlığı, iş akdinin feshi dolayısıyla oluşacak maddi zararlarin tazmini, yıllık izin, kıdem vb. kişisel hakların hukuka aykırı olarak engellenmesi ve bundan doğacak tazminat davaları.
 • Tazminat hakkının kullanması süresince ilgili mahkemeler ve sigorta şirketleri nezninde zarara uğramış kişi/kişileri temsil etme yetkisi.

Leave a Reply