Pravne usluge

Obezbeđujemo advokatske usluge u saradnji sa našim pravnim timom:

  • Registraciju privrednih društava u Srbiji kod Agencije za privredne registre Republike Srbije i pribavljanje dozvole privremenog boravka u Srbji
  • Prijava osnivanja privrednih društava kod nadležnih organa Republike Srbije, kao i izrada obaveznih normativnih akata i Ugovora o radu za zaposlene, i pribavljanje radnih dozvola za strane državljane
  • Registracija svih statusnih promena privrednih društava (povećanje i smanjenje osnovnog kapitala, promena naziva i sedišta, promena delatnosti, promena ovlašćenog lica za zastupanje, i sl.), kao i svih promena kod već registrovanih predstavništava i ogranaka, koje su predmet registracije
  • Registracija osnivanja predstavništava i ogranaka u Srbiji i pribavljanje dozvole privremenog boravka u Srbji
  • Prijava osnivanja predstavništava i ogranaka kod nadležnih organa Republike Srbije, kao i izrada obaveznih normativnih akata i Ugovora o radu za zaposlene, i pribavljanje radnih dozvola za strane državljane
  • Otvaranje privremenog i stalnog bankovnog računa
  • Sačinjavanje ugovora
  • Prijava kod nadležne poreske uprave
  • Izrada pečata