+381 64 1606742 deryaconsulting@gmail.com
Prevodilačke usluge

Naš tim čine sudski tumači i profesori stranih jezika, koji nude usluge:

  • Sudski prevodilac– prevod i overa dokumenata
  • Pismeni predvodi
  • Usmeni prevodi
  • Redaktura, lektura i korektura
  • Časovi turskog jezika
Powered By WordPress